کمترین: 
13242.8
بیشترین: 
13242.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13242.8
زمان: 
1/10 10:00
قیمت بات تایلند امروز 10 فروردین 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 10 فروردین 1398 , 13242.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 10:00","price":13242.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398