کمترین: 
3098
بیشترین: 
3098
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3098
زمان: 
1/10 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 فروردین 1398 , 3098 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 10:00","price":3098}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398