کمترین: 
2983.9
بیشترین: 
2983.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2983.9
زمان: 
1/10 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 10 فروردین 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 10 فروردین 1398 , 2983.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 10:00","price":2983.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398