کمترین: 
352.9
بیشترین: 
352.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.9
زمان: 
1/10 10:00
قیمت دینار عراق امروز 10 فروردین 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 352.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 10:00","price":352.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398