کمترین: 
13812
بیشترین: 
13812
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13812
زمان: 
1/10 10:00
قیمت دینار کویت امروز 10 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 13812 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 10:00","price":13812}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399