کمترین: 
452.5
بیشترین: 
452.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
452.5
زمان: 
1/10 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 10 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 فروردین 1398 , 452.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 10:00","price":452.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398