کمترین: 
4221.9
بیشترین: 
4221.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4221.9
زمان: 
1/10 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 4221.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 10:00","price":4221.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398