کمترین: 
3146.3
بیشترین: 
3146.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3146.3
زمان: 
1/10 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 10 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 فروردین 1398 , 3146.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 10:00","price":3146.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398