کمترین: 
3788.7
بیشترین: 
3788.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3788.7
زمان: 
1/10 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 10 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 10 فروردین 1398 , 3788.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 10:00","price":3788.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398