کمترین: 
625.8
بیشترین: 
625.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
625.8
زمان: 
1/10 10:00
قیمت یوان چین امروز 10 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 10 فروردین 1398 , 625.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 10:00","price":625.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398