کمترین: 
752.6
بیشترین: 
752.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
752.6
زمان: 
1/10 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 10 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 752.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 10:00","price":752.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398