کمترین: 
5477.1
بیشترین: 
5477.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5477.1
زمان: 
1/10 10:00
قیمت پوند امروز 10 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 10 فروردین 1398 , 5477.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 10:00","price":5477.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398