کمترین: 
1292.18
بیشترین: 
1292.18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1292.18
زمان: 
1/10 02:30
قیمت اونس طلا امروز 10 فروردین 1398
قیمت اونس طلادر تاریخ 10 فروردین 1398 , 1292.18 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 02:30","price":1292.18}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398