کمترین: 
2.67
بیشترین: 
2.672
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.672
زمان: 
1/10 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 10 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 2.672 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 00:08","price":2.67},{"date":"1398/01/10 01:08","price":2.671},{"date":"1398/01/10 02:08","price":2.672}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398