کمترین: 
1.8807
بیشترین: 
1.8825
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8815
زمان: 
1/10 02:08
قیمت بنزین امروز 10 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 10 فروردین 1398 , 1.8815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 00:08","price":1.8825},{"date":"1398/01/10 01:08","price":1.8815},{"date":"1398/01/10 01:32","price":1.8807},{"date":"1398/01/10 02:08","price":1.8815}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398