کمترین: 
603.75
بیشترین: 
603.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
603.75
زمان: 
1/10 01:08
قیمت گازوئیل امروز 10 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 603.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 00:08","price":603.88},{"date":"1398/01/10 01:08","price":603.75}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398