کمترین: 
67.6
بیشترین: 
67.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.6
زمان: 
1/10 01:32
قیمت نفت برنت امروز 10 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 67.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 00:08","price":67.68},{"date":"1398/01/10 01:08","price":67.64},{"date":"1398/01/10 01:32","price":67.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398