کمترین: 
142.31
بیشترین: 
146.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
143.1
زمان: 
1/10 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 10 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 143.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 00:00","price":142.31},{"date":"1398/01/10 02:30","price":142.41},{"date":"1398/01/10 03:00","price":142.59},{"date":"1398/01/10 05:30","price":144.62},{"date":"1398/01/10 06:00","price":146.5},{"date":"1398/01/10 08:30","price":145.72},{"date":"1398/01/10 09:00","price":145},{"date":"1398/01/10 11:30","price":143.91},{"date":"1398/01/10 12:00","price":143.75},{"date":"1398/01/10 14:30","price":143.52},{"date":"1398/01/10 15:00","price":143.9},{"date":"1398/01/10 17:30","price":144.14},{"date":"1398/01/10 18:00","price":143.81},{"date":"1398/01/10 20:30","price":143.3},{"date":"1398/01/10 21:00","price":143.36},{"date":"1398/01/10 23:30","price":143.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398