کمترین: 
4146
بیشترین: 
4200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4149.7
زمان: 
1/10 23:30
قیمت بیت کوین امروز 10 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 10 فروردین 1398 , 4149.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 00:00","price":4177.9},{"date":"1398/01/10 02:30","price":4159.4},{"date":"1398/01/10 03:00","price":4165.2},{"date":"1398/01/10 05:30","price":4179},{"date":"1398/01/10 06:00","price":4199.7},{"date":"1398/01/10 08:30","price":4200},{"date":"1398/01/10 09:00","price":4176.3},{"date":"1398/01/10 11:30","price":4165.2},{"date":"1398/01/10 12:00","price":4167.8},{"date":"1398/01/10 14:30","price":4152.6},{"date":"1398/01/10 15:00","price":4157},{"date":"1398/01/10 17:30","price":4158},{"date":"1398/01/10 18:00","price":4161.3},{"date":"1398/01/10 20:30","price":4149.9},{"date":"1398/01/10 21:00","price":4146},{"date":"1398/01/10 23:30","price":4149.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399