کمترین: 
66.38
بیشترین: 
66.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.38
زمان: 
1/9 18:32
قیمت نفت اوپک امروز 9 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 9 فروردین 1398 , 66.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/09 18:32","price":66.38}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398