کمترین: 
1287.45
بیشترین: 
1292.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1287.45
زمان: 
1/9 14:30
قیمت اونس طلا امروز 9 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 9 فروردین 1398 , 1287.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/09 02:30","price":1290.37},{"date":"1398/01/09 05:30","price":1292.48},{"date":"1398/01/09 08:30","price":1289.40},{"date":"1398/01/09 11:30","price":1288.49},{"date":"1398/01/09 14:30","price":1287.45}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398