کمترین: 
603.5
بیشترین: 
610.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
604.38
زمان: 
1/9 23:32
قیمت گازوئیل امروز 9 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 فروردین 1398 , 604.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/09 00:08","price":604.5},{"date":"1398/01/09 00:32","price":604.38},{"date":"1398/01/09 01:08","price":604.13},{"date":"1398/01/09 01:32","price":604.5},{"date":"1398/01/09 06:08","price":604.75},{"date":"1398/01/09 06:32","price":604.88},{"date":"1398/01/09 07:08","price":605.25},{"date":"1398/01/09 07:32","price":605.63},{"date":"1398/01/09 08:08","price":606},{"date":"1398/01/09 08:32","price":605.63},{"date":"1398/01/09 09:08","price":605.5},{"date":"1398/01/09 09:32","price":605.38},{"date":"1398/01/09 10:08","price":605.5},{"date":"1398/01/09 10:32","price":605.88},{"date":"1398/01/09 11:08","price":604.88},{"date":"1398/01/09 11:32","price":603.5},{"date":"1398/01/09 12:08","price":604.25},{"date":"1398/01/09 12:32","price":604.38},{"date":"1398/01/09 13:08","price":606.38},{"date":"1398/01/09 13:32","price":605.63},{"date":"1398/01/09 14:08","price":606.88},{"date":"1398/01/09 15:08","price":607.63},{"date":"1398/01/09 15:32","price":609.13},{"date":"1398/01/09 16:08","price":609.63},{"date":"1398/01/09 16:32","price":608.75},{"date":"1398/01/09 17:08","price":610.13},{"date":"1398/01/09 17:32","price":610.38},{"date":"1398/01/09 18:08","price":610.63},{"date":"1398/01/09 18:32","price":606.38},{"date":"1398/01/09 19:08","price":605.38},{"date":"1398/01/09 19:32","price":604.63},{"date":"1398/01/09 20:08","price":605.38},{"date":"1398/01/09 20:32","price":606.13},{"date":"1398/01/09 21:08","price":604.88},{"date":"1398/01/09 21:32","price":603.88},{"date":"1398/01/09 23:08","price":604.63},{"date":"1398/01/09 23:32","price":604.38}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398