کمترین: 
139.11
بیشترین: 
142.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
141.98
زمان: 
1/9 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 9 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 9 فروردین 1398 , 141.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/09 00:00","price":139.11},{"date":"1398/01/09 02:30","price":139.26},{"date":"1398/01/09 03:00","price":139.47},{"date":"1398/01/09 05:30","price":139.23},{"date":"1398/01/09 06:00","price":140},{"date":"1398/01/09 08:30","price":139.69},{"date":"1398/01/09 09:00","price":139.73},{"date":"1398/01/09 11:30","price":139.18},{"date":"1398/01/09 12:00","price":139.26},{"date":"1398/01/09 14:30","price":140.16},{"date":"1398/01/09 15:00","price":142.7},{"date":"1398/01/09 17:30","price":141.5},{"date":"1398/01/09 18:00","price":141.37},{"date":"1398/01/09 20:30","price":141.5},{"date":"1398/01/09 21:00","price":141.95},{"date":"1398/01/09 23:30","price":141.98}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398