کمترین: 
4088.8
بیشترین: 
4186.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4168.5
زمان: 
1/9 23:30
قیمت بیت کوین امروز 9 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 9 فروردین 1398 , 4168.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/09 00:00","price":4090.1},{"date":"1398/01/09 02:30","price":4089.3},{"date":"1398/01/09 03:00","price":4088.8},{"date":"1398/01/09 05:30","price":4090.7},{"date":"1398/01/09 06:00","price":4097.9},{"date":"1398/01/09 08:30","price":4097.1},{"date":"1398/01/09 09:00","price":4105},{"date":"1398/01/09 11:30","price":4089.8},{"date":"1398/01/09 12:00","price":4098.3},{"date":"1398/01/09 14:30","price":4113.2},{"date":"1398/01/09 15:00","price":4156.4},{"date":"1398/01/09 17:30","price":4186.4},{"date":"1398/01/09 18:00","price":4162.9},{"date":"1398/01/09 20:30","price":4155},{"date":"1398/01/09 21:00","price":4163.6},{"date":"1398/01/09 23:30","price":4168.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398