کمترین: 
67.15
بیشترین: 
67.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.15
زمان: 
1/8 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 8 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 67.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 17:32","price":67.15}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398