کمترین: 
26
بیشترین: 
26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
1/8 13:00
قیمت لیر سوریه امروز 8 فروردین 1398
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 13:00","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398