کمترین: 
7762
بیشترین: 
7768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7766
زمان: 
1/8 16:00
قیمت منات آذربایجان امروز 8 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 فروردین 1398 , 7766 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 13:00","price":7768},{"date":"1398/01/08 15:00","price":7762},{"date":"1398/01/08 16:00","price":7766}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398