کمترین: 
203
بیشترین: 
203
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
203
زمان: 
1/8 13:00
قیمت روبل روسیه امروز 8 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 203 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 13:00","price":203}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398