کمترین: 
174
بیشترین: 
174
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
174
زمان: 
1/8 13:00
قیمت افغانی امروز 8 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 174 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 13:00","price":174}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398