کمترین: 
13260
بیشترین: 
13268
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13268
زمان: 
1/8 16:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 13268 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 13:00","price":13260},{"date":"1398/01/08 14:00","price":13262},{"date":"1398/01/08 15:00","price":13260},{"date":"1398/01/08 16:00","price":13268}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1399