کمترین: 
1874500
بیشترین: 
1877500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1875500
زمان: 
1/8 15:00
قیمت آبشده جهانی امروز 8 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 1875500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 13:00","price":1874500},{"date":"1398/01/08 14:00","price":1877500},{"date":"1398/01/08 15:00","price":1875500}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398