کمترین: 
1874000
بیشترین: 
1877000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1875000
زمان: 
1/8 15:00
قیمت آبشده نقدی امروز 8 فروردین 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 1875000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 13:00","price":1874000},{"date":"1398/01/08 14:00","price":1877000},{"date":"1398/01/08 15:00","price":1875000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398