کمترین: 
426900
بیشترین: 
427600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
427100
زمان: 
1/8 15:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 8 فروردین 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 8 فروردین 1398 , 427100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 13:00","price":426900},{"date":"1398/01/08 14:00","price":427600},{"date":"1398/01/08 15:00","price":427100}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399