کمترین: 
15187
بیشترین: 
15215
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15195
زمان: 
1/8 16:00
قیمت یورو امروز 8 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 8 فروردین 1398 , 15195 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 13:00","price":15187},{"date":"1398/01/08 14:00","price":15215},{"date":"1398/01/08 15:00","price":15214},{"date":"1398/01/08 16:00","price":15195}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398