کمترین: 
1871000
بیشترین: 
1875000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1875000
زمان: 
1/8 16:00
قیمت مثقال طلا امروز 8 فروردین 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 8 فروردین 1398 , 1875000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 13:00","price":1871000},{"date":"1398/01/08 14:00","price":1875000},{"date":"1398/01/08 15:00","price":1871000},{"date":"1398/01/08 16:00","price":1875000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398