کمترین: 
13189
بیشترین: 
13206
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13189
زمان: 
1/8 16:00
قیمت دلار امروز 8 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 8 فروردین 1398 , 13189 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 13:00","price":13206},{"date":"1398/01/08 14:00","price":13205},{"date":"1398/01/08 15:00","price":13195},{"date":"1398/01/08 16:00","price":13189}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398