کمترین: 
576900
بیشترین: 
577800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
577200
زمان: 
1/8 15:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 8 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 8 فروردین 1398 , 577200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 13:00","price":576900},{"date":"1398/01/08 14:00","price":577800},{"date":"1398/01/08 15:00","price":577200}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398