کمترین: 
13340
بیشترین: 
13340
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13340
زمان: 
1/8 12:20
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 8 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 8 فروردین 1398 , 13340 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:18","price":13340},{"date":"1398/01/08 12:20","price":13340}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398