کمترین: 
3680
بیشترین: 
3700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3680
زمان: 
1/8 15:38
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 8 فروردین 1398
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 8 فروردین 1398 , 3680 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:17","price":3680},{"date":"1398/01/08 12:21","price":3680},{"date":"1398/01/08 12:35","price":3700},{"date":"1398/01/08 15:38","price":3680}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398