کمترین: 
3177
بیشترین: 
3242
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3239
زمان: 
1/8 16:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 3239 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:00","price":3177},{"date":"1398/01/08 13:00","price":3242},{"date":"1398/01/08 14:00","price":3239},{"date":"1398/01/08 15:00","price":3237},{"date":"1398/01/08 16:00","price":3239}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398