کمترین: 
9556
بیشترین: 
9743
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9740
زمان: 
1/8 16:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 فروردین 1398 , 9740 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:00","price":9556},{"date":"1398/01/08 13:00","price":9743},{"date":"1398/01/08 14:00","price":9741},{"date":"1398/01/08 15:00","price":9735},{"date":"1398/01/08 16:00","price":9740}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398