کمترین: 
1500
بیشترین: 
1528
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1528
زمان: 
1/8 16:00
قیمت کرون نروژ امروز 8 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 1528 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:00","price":1500},{"date":"1398/01/08 13:00","price":1524},{"date":"1398/01/08 14:00","price":1528},{"date":"1398/01/08 15:00","price":1527},{"date":"1398/01/08 16:00","price":1528}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398