کمترین: 
1952
بیشترین: 
1991
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1990
زمان: 
1/8 15:00
قیمت کرون دانمارک امروز 8 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 1990 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:00","price":1952},{"date":"1398/01/08 13:00","price":1988},{"date":"1398/01/08 14:00","price":1991},{"date":"1398/01/08 15:00","price":1990}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398