کمترین: 
3452
بیشترین: 
3522
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3521
زمان: 
1/8 16:00
قیمت ریال عربستان امروز 8 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 فروردین 1398 , 3521 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:00","price":3452},{"date":"1398/01/08 13:00","price":3522},{"date":"1398/01/08 15:00","price":3519},{"date":"1398/01/08 16:00","price":3521}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398