کمترین: 
42558
بیشترین: 
43438
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
43399
زمان: 
1/8 16:00
قیمت دینار کویت امروز 8 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 43399 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:00","price":42558},{"date":"1398/01/08 13:00","price":43427},{"date":"1398/01/08 14:00","price":43438},{"date":"1398/01/08 15:00","price":43376},{"date":"1398/01/08 16:00","price":43399}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398