کمترین: 
1395
بیشترین: 
1418
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1418
زمان: 
1/8 16:00
قیمت کرون سوئد امروز 8 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 فروردین 1398 , 1418 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:00","price":1395},{"date":"1398/01/08 13:00","price":1418},{"date":"1398/01/08 15:00","price":1416},{"date":"1398/01/08 16:00","price":1418}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398