کمترین: 
8833
بیشترین: 
9000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8997
زمان: 
1/8 16:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 8 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 8 فروردین 1398 , 8997 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:00","price":8833},{"date":"1398/01/08 13:00","price":9000},{"date":"1398/01/08 14:00","price":8991},{"date":"1398/01/08 15:00","price":8990},{"date":"1398/01/08 16:00","price":8997}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398