کمترین: 
9653
بیشترین: 
9840
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9836
زمان: 
1/8 16:00
قیمت دلار کانادا امروز 8 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 فروردین 1398 , 9836 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:00","price":9653},{"date":"1398/01/08 13:00","price":9840},{"date":"1398/01/08 14:00","price":9836},{"date":"1398/01/08 15:00","price":9833},{"date":"1398/01/08 16:00","price":9836}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398