کمترین: 
11751
بیشترین: 
11988
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11975
زمان: 
1/8 16:00
قیمت ین ژاپن امروز 8 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 فروردین 1398 , 11975 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:00","price":11751},{"date":"1398/01/08 13:00","price":11988},{"date":"1398/01/08 14:00","price":11966},{"date":"1398/01/08 15:00","price":11976},{"date":"1398/01/08 16:00","price":11975}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398