کمترین: 
1923
بیشترین: 
1964
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1962
زمان: 
1/8 16:00
قیمت یوان چین امروز 8 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 8 فروردین 1398 , 1962 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:00","price":1923},{"date":"1398/01/08 13:00","price":1964},{"date":"1398/01/08 14:00","price":1962},{"date":"1398/01/08 15:00","price":1961},{"date":"1398/01/08 16:00","price":1962}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398